CENOVÁ POLITIKA


TVORBA CIEN ZA POSKYTOVANÉ TOVARY A SLUŽBY DOZAISTA PATRÍ MEDZI NAJCITLIVEJŠIE BODY KAŽDEJ FIRMY. VIEME, ŽE CENA JE PRE VEĽKÚ ČASŤ NAŠICH KLIENTOV ROZHODUJÚCA.

Výšku ceny do značnej miery ovplyvňuje počet kilometrov z bodu A do bodu B, nie je to však jediné meradlo, nakoľko vieme, že by sme tým príliš znevýhodnili klientov z východných častí Slovenska.

Z dlhoročnej praxe vieme, v akých sumách sa pohybujú príspevky Vašich zamestnávateľov (rakúskych rodín) na Vaše cestovné, a preto sa snažíme čo do najväčšej miery prispôsobiť tomu aj cenu za Vašu prepravu.

Najnižšia taxa za naše prepravné služby začína na sume 25 eur, pričom samozrejmosťou sú zľavy pri skupinových objednávkach a pri striedaniach na jednotlivých adresách.

Kontaktujte nás, a na cene sa určite dohodneme tak, aby bola zaručená spokojnosť na obidvoch stranách...

Práve pri preprave osôb je však veľmi dôležité poznamenať, že príliš nízke ceny ešte nemusia znamenať úplnú spokojnosť klienta.

Každý z nás je spokojný vtedy, keď je za svoju prácu aj patrične ohodnotený, a dobrý šofér rovná sa spokojný šofér.

Takisto ako prepravovaní klienti, aj vodič vykonáva svoju prácu za účelom zisku, a preto je našim cieľom v oblasti cenovej politiky nájsť takú cestu, aby bola spokojnosť na obidvoch stranách.

Preto naše ceny nie sú ani podhodnotené, ani premrštené, ale sú tvorené tak, aby reprezentovali „zlatú strednú cestu“.